buitengevel blokverband

Deze buitengevel was een restauratie waar de blokken ooit inzaten.

Deze hebben wij helemaal gerestaureerd en geschilderd.